Chrześcijańska Służba Charytatywna

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją charytatywną zrzeszającą ludzi dobrej woli bez względu na posiadane wyznanie, światopogląd, narodowość, płeć, wiek czy rasę; ludzi oddanych idei dobroczynności oraz poszanowania praw i godności każdego człowieka.

Misja i wizja

Pragniemy pomagać każdemu potrzebującemu. Troszczymy się o dotkniętych przez ubóstwo, choroby, niepełnosprawność, kataklizmy, spychanych na margines społeczny… Chcemy, aby dzięki naszemu wsparciu mogli podźwignąć się, usamodzielnić i zaangażować w pomoc innym.

Kontakt

Telefon: 223499935
Adres e-mail: chsch@chsch.pl

Adres

Foksal 8
00-366 Warszawa

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja