Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

Narodowe Forum Muzyki zaprasza wszystkich chętnych uczniów szkół średnich i studentów wyższych uczelni do włączenia się w działalność Biura Wolontariatu Narodowego Forum Muzyki. Pragniemy stworzyć wyjątkowy, otwarty na nowatorskie działania, zespół młodych ludzi, który będzie aktywnie wspierał artystyczne wydarzenia muzyczne.

NFM ma trzy działy Wolontariatu, każdy zajmuje się nieco innymi działaniami:
- Dział Marketingu: Magdalena.Sliwinska@nfm.wroclaw.pl
- Obsługa Widowni: Joanna.Wagner@nfm.wroclaw.pl
- Produkcja Wydarzeń: Joanna.Rokita@nfm.wroclaw.pl

Kontakt

Telefon: 504148157
Adres e-mail: pawel.piotrowicz@nfm.wroclaw.pl

Adres

pl. Wolności 1
50-044 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja