Centrum ds Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA

Jesteśmy organizacją pozarządową, której działalność ma na celu wzmacnianie i aktywizację działalności organizacji socjalnych oraz ożywianie ich współpracy z administracją publiczną. Prowadzimy liczne działania ukierunkowane na wspieranie edukacyjne i profesjonalizację działalności liderów organizacji pozarządowych, kojarzenie i wspieranie współpracy międzynarodowej w sferze socjalnej, a także niesienie pomocy humanitarnej, działalność charytatywną oraz wspomaganie osób i rodzin poszkodowanych wskutek katastrof i kataklizmów.

Kontakt

Telefon: 713210871
Adres e-mail: biuro@tratwa.org

Adres

Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja