Akademia Rozwoju i Przedsiebiorczośi- Fundacja

Fundacja Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości została założona w roku 2005.

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, w tym w szczególności upowszechnianie:

a) rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

b) idei społeczeństwa informacyjnego

c) kształcenia ustawicznego

d) zasad samorządności lokalnej i partnerstwa publiczno-prywatnego

e) zasad demokratycznych i gospodarki wolnorynkowej

f) ochrony i promocji Zdrowia

g) procesu integracji europejskiej

Kontakt

Telefon: 697718209
Adres e-mail: sekretariat@arip-fundacja.pl

Adres

Elementarzowa 17
51-173 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja