Zostań wolontariuszem w "Akcji Integracja"

Wrocławskie Centrum Integracji poszukuje wolontariuszy do współpracy na rzecz projektu „Akcja Integracja!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt przewiduje wolontariat na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby niepełnosprawne oraz inne znajdujące się w ciężkiej sytuacji życiowej, w myśl ustawy o pomocy społecznej (m.in. osoby bezrobotne, bierne zawodowo, bezdomne, po terapii odwykowej, opuszczające zakłady karne, doświadczające trudności wychowawczych)

Zadania wolontariusza

 • Towarzyszenie podczas m.in. wyjść integracyjnych, wyjść do lekarza
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego m.in. w poszukiwaniu pracy, w załatwianiu spraw urzędowych
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym
 • Współuczestnictwo w zajęciach o np. tematyce zdrowotnej
 • Współprowadzenie zajęć sportowych

Korzyści dla wolontariusza

 • doświadczenie
 • satysfakcja z pomocy innym
 • wzrost umiejętności społecznych
 • nawiązanie nowych kontaktów, znajomości
 • nabycie nowych umiejętności

Wymagania

 • Płeć dowolna
 • Wiek: 18 - 100
 • Dopuszczalna niepełnosprawność: Nie
 • Ilość wolontariuszy: 10

Czas wolontariatu

Godzin w tygodniu: 6
doustalenia

Termin zgłoszeń do oferty

od 05.05.2017 do odwołania

Lokalizacja

Adres: Strzegomska , Wrocław

Podmiot odpowiedzialny

Wrocławskie Centrum Integracji