Przejdź do treści
Banner

Wrocławskie Oblicza Wolontariatu

Od 2018 roku organizujemy konkursy dla wrocławskich wolontariuszy. Do dzieci i młodzieży szkolnej skierowany jest konkurs Ośmiu Wspaniałych. Dla wszystkich dorosłych wolontariuszy, współpracujących z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i firmami, przeznaczony jest konkurs Wrocławskie Oblicza Wolontariatu. Celem obu konkursów jest promowanie wolontariatu we Wrocławiu poprzez wyróżnienie osób, które dobrowolnie i bezpłatnie podejmują działania pomocowe na rzecz innych osób, angażują się w inicjatywny i projekty o charakterze społecznym i dzielą się swoimi umiejętnościami, włączając się w różne działania. Finałem konkursów jest Gala Wrocławskich Wolontariuszy, podczas której w atmosferze święta spotykają się wszyscy nominowani, opiekunowie i koordynatorzy wolontariatu, osoby zaangażowane w wolontariat we Wrocławiu, a także wszyscy ci, którym bliska jest idea pomagania.