Przejdź do treści
Banner

Konkurs "Wrocławskie Oblicza Wolontariatu" 2020

Po raz czwarty rusza konkurs "Wrocławskie Oblicza Wolontariatu", skierowany do wolontariuszy działających na rzecz organizacji pozarządowych, instytucji czy społeczności lokalnych. Zgłoszenia może dokonać członek fundacji czy stowarzyszenia, ale również osoby prywatne. Konkurs rozstrzygany jest w kategorii indywidualnej i grupowej, przy czym grupa musi liczyć min. 3 osoby.

W konkursie nominowane mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, działają na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców.
Na laureatów i wyróżnionych czekają nagrody. Wśród nich bilety na wydarzenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne we Wrocławiu oraz gadżety związane z Wrocławiem. Szczególnym wyróżnieniem będzie miejsce na specjalnej wystawie w centrum miasta, prezentującej sylwetki najbardziej aktywnych wolontariuszy i ich działania.

Zgłoszenia można dokonać w wersji elektronicznej za pomocą formularza on-line lub w wersji papierowej dostarczonej:

a) osobiście do siedziby Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00 (wrzutnia przy wejściu do budynku od strony ul. Janickiego);

b) pocztą na adres: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, z dopiskiem „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu - zgłoszenie”.

Wyróżnieni i laureaci zostaną wyłonieni przez Jury, z pominięciem etapu przesłuchań, na podstawie analizy kart zgłoszeniowych. Na zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia 2021 r.

Regulamin Konkursu

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie Osoby Nominującej

Oświadczenie Kandydata/Reprezentanta Grupy

Organizatorem konkursu jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, jednostka organizacyjna Gminy Wrocław.