Przejdź do treści
Banner

Wspieram Wrocław

Projekt wolontariatu miejskiego realizowany w latach 2015-2018 w odpowiedzi na potrzebę jeszcze aktywniejszego włączenia się mieszkańców Wrocławia w życie miasta: współorganizowania wydarzeń, projektów i kampanii miejskich. Projekt służył wzrostowi zainteresowania wolontariatem wśród mieszkańców oraz profesjonalizacji organizowania i koordynowania wolontariatu w strukturach miejskich. W pięciu edycjach projektu udział wzięło ponad 100 wolontariuszy, którzy zaangażowali się w szereg działań na rzecz miasta organizowanych m.in. przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz inne instytucje i organizacje partnerskie. Dzięki bogatemu pakietowi szkoleniowemu i motywującemu dawał możliwość rozwoju osobistego i zawodowego wolontariuszy uczestniczących w projekcie.